SWEDENSITE
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655
Blekinge

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2005
 

Er hemsida eller webbutik beställer ni hos oss
• Webdesign
• Uppdateringar
• 1:a hjälpen
Ring eller mejla swedensite.net!


 

 

Landskapsblomma(träd)
Province flower (tree)
Ek
(Quercus robur)
Den virtuella floran Ek

Landskapsträd
Province tree
Ek
(Querus robur)

Landskapsdjur
Province animal
Ekoxe
(Lokanus cevus)

Landskapsfisk
Province fish
Torsk
(Gadus morhua)

Landskapssten
Province mineral
Kustgnejs

Landskapsfågel
Province bird
Nötväcka
(Sitta europaea)

Landskapssvamp
Province mushroom
Jätteticka
(Polyporus giganteus)

Landskapsinsekt
Province insect
Ekoxe
(Lucanus cevus)
 
Endast i Blekinge
Only in Blekinge
 

Blekingeekan

Blekinges typiska och speciella farkost.

Blekingeekan
A typical old type of punt. Popular in the Blekinge region.

Axel Nelson Blekingeeka och andra båttyper
Wulfilas hemsida Berättelser från Blekinge skärgård
Boat design net - H Friedel Blekinge eka
 
 
Sevärdheter
places of interest
 

 
Björketorpsstenen
4 meter hög sten från järnåldern. På baksidan ristad med förbannelse.
The Björketorpstone
Björketorpstenen is a 4 meter high stone with a curse acarved on the back side.
Externa länkar
External links
Foteviken hemsida Björketorpsstenen
 

Sölvesborg

Sölves borg är den minsta och äldsta staden i Blekinge

Sölvesborg
Sölvesborg The smallest and oldest town in Blekinge

Externa länkar External links
Hällristningar vid Sölvesborgs kyrka
Arhild Hauge Dansk hemsida som även upptar Blekinge stenar

Hällristningar i Möckleryd

Hällristningar från bronsåldern.

Rock carvings
Möckleryd
Rock carvings from bronsage in Möckleryd.
 

Externa länkar External links   
Grekiska skeppet i Möckleryd
EuropereartTorhamn Möckleryd stone carvings
Sevärdheter
places of interest
Turistinfo Blekinge
Touristinfo Blekinge
Brömsebro samhällsförening
Susning.nu Brömsebro
SMB Freden i Brömsebro 1645
Wikipedia Freden i Brömsebro sv eng
Karlskrona kommun Brömsebro
Sydsverige.dk
Karlskrona turism
Karlskrona marinmuseum
Ronneby city guide
Ronneby brunn
Karlshamns turistbyrå
Laxens hus i Mörrum
Blekinge museum
Maxmix Blekinge
 

 
 

Berömda personer
Famous persons


 

Alice Tegnér
(1864-1943)

Kallas "den svenska barnvisasns mamma". Född i "emigrant-hamnstaden" Karlshamn. Alice Tegnér (född Sandström) skrev bland många andra sånger de välkända visorna "Mors lille Olle"och "Bä bä vita lamm".

Alice Tegnér
(1864-1943)

Alice Tegnér has been called the mother of Swedish childrens songs."
Born in Karlshamn the emingrant harbour town.
Alice Tegnér (born Sandström)
wrote among many other songs "Bä bä vita lamm "och "Mors lilla Olle".

 

Fabian Månsson
(1872-1938)

Socialistisk radikal publicist och författare. Bildade Socialdemokratiska vänsterpartiet år 1917.

Fabian Månsson
(1872-1938)

Radical socialist writer journalist and author. Established the Socaldemocratic Left party in 1917.

Harry Martinsson
(1904- 1978)
Författare född i Blekinge.
Harry Martinsson
(1904- 1978)
Writer born in Blekinge.
Externa länkar External links
Harry Martinsson sällskapet
Projekt Runeberg Harry Martinsson
 
Karlskrona
Karskrona upptogs 1998 på UNESCOs världsarvslista.
Staden har under 300 år varit svenska flottans viktigaste bas.
 
Karlskrona
Karslkrona joined the Unecos World heritage list in 1998. For almost 300 yeras Kralskrona was the Swedish principal Navy Base.
 
Externa länkar
External links
Karlskrona Världsarv 
The Naval city of Karlskrona
 
Nyttiga länkar
Useful links
Kartbolaget Länskarta Blekinge
Blekinge.se Blekingefakta
Region Blekinge
Karlshamn.se Länsamling Blekinge
Databas Blekinge Bibliotek
SJ Pendlarresor Blekinge
Blekingetrafiken
Luftfartsverket Ronneby flygplats
Genealogi Blekinge Rötter
Krigsarkivet Topografiska kartor Blekinge
Lokala dialekter Blekinge
Försvarsmakten Blekinge flygflottilj
Blekinge läns tidning
Sydöstran
SR Radio Blekinge
SVT Sydnytt
TV4 Sydost
Bilder, vänligen se Notisa Swedensite media
Pictures, Please see Notisa Swedensite media

Sverigekarta
Map of Sweden

Blekinge
(markerat med gult)
(yellow marking)

29 00 km2 land.
29 00 sq km of land.

 

 
Landskapet Blekinge omfattar Blekinge län utom del av Karlskrona.

Blekinge is a part of the Blekinge county, not including part of the city of Karlskrona.

 

 Se även Blekinge län
Please visit also Blekinge county

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2005
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2005