SWEDENSITE
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655
Dalarna

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2005
 

Er hemsida eller webbutik beställer ni hos oss
• Webdesign
• Uppdateringar
• 1:a hjälpen
Ring eller mejla swedensite.net!


 

Landskapsblomma
Province flower
Ängsklocka
(Campanula patula)

Den virtuella floran Ängsklocka

Landskapsdjur
Province animal
Berguv
(Bubo bubo)

Landskapsfisk
Province fish
Elritsa, kvidd
(Phoxinus phoxinus)

Landskapssten
Province mineral
Dalaporfyr

Landskapsfågel
Province bird
Berguv
(Bubo bubo)

Landskapssvamp
Province mushroom
Sandsopp
(Boletus variegatus)

Landskapsinsekt
Province insect
Violettkantad Guldvinge
(Phaaleochanus hippothoe)
 

Dalarna special
Dalarna Specials

Vasaloppet

Det första Vasaloppet startade några minuter över klockan sex den 19 mars år 1922. 116 man deltog varav alla utom två fullföljde. Åskådarantalet uppskattades till mellan 4000 och 5000 personer.

Vasaloppet

The very first Vasaloppet started a few minutes past six o´clock on Mars 19th mars in 1922. The Cross- Country skirace attracted then 116 participants of which two did not finish the race. Number of spectators were 4000 - 5000.

»Vasaloppssagan Sv

Externa länkar
External links
Vasaloppet Sv
Vasaloppet Mora kommun
Vasaloppet Week Eng
Vasaloppet.org
 
Dalahästen
Dalahästen som blivit symbol för Dalarna tillverkades redan under 1800-talet som leksak. Vid världsutställningen i New York 1939 blev den berömd som svensk symbol.

Dalahästen
The symbol of Dalarna "dalhästen" was already in the 19th century manufactured as childrens toy. At the world fair of New York in 1939 dalahästen became a symbol of Sweden.
Externa länkar
External links 
 
Nils Olsson Träslöjd tillverkning 
Dalahästmuseum
Grannas A Olssons Hemslöjd AB
 

Nyttiga länkar
Useful links
Dalarna.se
Dalatrafik
Dialekter i Dalarna
Länsbiblioteket Dalarna
GenealogiDalarötter
Maxmix turism Dalarna
Dalatravet
Fiskevattensguide Dalarna
Natirskyddsfören Dalarna
Dalarnas ornitologiska förening
Kanotleder i Dalarna
Riksteatern
Danställen i Dalarna
Bild och form konstnärer i Dalarna
Dalademokraten
Falukuriren
Borlänge Tidning
Nya Ludvika Tidning
Nya Mora Tidning
Södra Dalarnas Tidning 
SR Dalarnas lokalradio
SVT Gävle Dala regionalt
TV4 Gävle Dala distriktet

Berömda personer
Famous persons
Dan Andersson
Dan Andresson Sällskapet
Nils Ferlin
Nils Ferlin Sällskapet
Gunde Johansson
Projekt Runeberg: Erik Axel Karlfeldt
Projekt Runeberg.Dan Andersson
 

Anders Zorn
(1860-1920)
Berömd målare
 
Anders Zorn
(1860-1920)
Famous artist
 
Externa länkar
External links
Zornsamlingarna
PÅlsings Zornsite
Zornutställning i Eksjö museum
Zorn sedd av andra Mora museet

Johan Olof Wallin
(1779-1839)
Skald, ärkebiskop och sammaställare av 1819 års psalmbok.
 
Johan Olof Wallin
(1779-1839)
Poet, archbishop and editor of the psalm book of 1819.

Externa länkar
External links
Wikipedia Johan Olof Wallin
Runebergs projektet JO Wallin
Tripod Davids harpan i Norden
Sv Kyrkan ärkrbiskopslängd

Sevärdheter
Places of interest

Sundborn
Karin Bergöös och Carl Larssons hem.

Sundborn
The home of Carl Larsson and hiss wife Karin Bergöö.
  
Externa länkar
External links
Carl Larssons officiella hemsida
Projekt Runeberg: Carl Larsson
Lambiek.net Carl Larsson
Carl Larsson gården
Karin Bergö-Larssons vänner
Encyclopedia the free dictionary C Larsson
 

Hedemora
Dalarnas ädsta stad Grundad 1446.
Hedemora
The oldest town in Dalarna founded in the year of 1446.
 

Njupeskär
Sveriges högsta vattenfall, totalhöjd 125 meter.
 
Njupeskär
The highest water fall in Sweden, total hight 125 meters.Sevärdheter
Places of interest
Turistinfo Dalarna
Turistinfo Dalarna
Dalakarta Länsstyrelsen 
Sök sevärdheter på Dalarna.se
Turistbyråer i Dalarna
Södra Dalarna
Välkommen till Siljan
Falun.se
Falu koppargruva
Borlänge.se
Jussi Björling Museet
Ornässtugan
Framtidsmuseet planetarium
Leksand.se
Släktforskarnas hus Leksand
Alfvéngården
Mora.se
Gesundaberget
Dalarnas museum
Mentalvårdsmuseet i Säter
 
 
Bilder, vänligen se Notisa Swedensite media
Pictures, Please see Notisa Swedensite media

Sverigekarta
Map of Sweden

Dalarna
(markerat med gult)
(Yellow marking)

29200 km2 land
29200 sq km of land

 

 


Landskapet Dalarna omfattar Dalarnas län och del av Gävleborgs län.

The province of Dalarna comprises the county Dalarnas län and the county Gävleborgs län.

 

 
Se även Dalarnas län
Please visit also Dalarnas county

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2005
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2005