SWEDENSITE
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655

Sverige info

Sweden info


SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2005
 

Befolkning   Topografi  Ekonomi
     

Världens högsta berg jämförda med berömda svenska berg.

Comparison of The world's highest mountains and the most famous of the Swedish mountains.

Swedensite © 2005

Sveriges högsta berg.

The highest mountains of Sweden.
Kebnekajse  2004m (Lappland)
Sarektjåkko 
2089m
(Lappland)
Kaskasatjåkko
2076m
(Lappland)
Akkas
2013m
(Lappland)
Pårtetjokko
2005m
(Lappland)
Sulitelma
1860m
(Lappland)
Helagsfjället
1796m
(Härjedalen)
Norra Storfjället
1767m (Lappland)
Lillsylen
1704 m
(Jämtland)
Åreskutan
1420m
(Jämtland)
Storvätteshogna
1204m
(Dalarna)
Molnet
1191m
(Dalarna)
 

Världens högsta och mest berömda vattenfall jämförda med några av de många svenska vattenfallen.

Comparison of The world's highest and most famous Waterfalls and some of the many Swedish waterfalls.

 

Swedensite © 2005


 

Svenska Vattenfall.

Waterfall in Sweden.
Njupeskär 125m
(Dalarna)
Handölsfallen 120m
(Jämtland)
Storforsen 81m
(Norrbotten)
Harsprånget  63m
(Lappand)
Krångedesforsarna
58m
(Jämtland)
Muddusjokk 42m
(Lappland)
Jokkfallet 40m
(Norrbotten)
Stora sjöfallet 40m
(Lappland)
Tännforsen 37 m
(Jämtland)
Styggforsen 36m
(Dalarna)
Trollhättefallen  32m
(Västergötland)
Kengisforsen 20m
(Norrbotten)
Linafallet 16m
(Norrbotten)
Ristafallet 14m
(Jämtland)
Brantefall 10m
(Östergötland)
 
Mittåfallet
(Härjedalen)
Danska fallen
(Halland)
Västanåfallet
(Ångermanland)
Brattforsen
(Västmanland)

Sveriges befolkning  Sweden's population

Folkmängd
(31 maj 2001 prel.)
8.891.640
 
Population
(31 Maj 2001, prel.)
8,891,640
 

Sveriges population
Statistics of Swedens population
SVERIGES FOLKMÄNGD GENOM TIDERNA
Befolkningsstatistik -
Statistics of population
År 1750 1 780 687    
Kvinnor / women 934 654
År 1780 2 118 281
Kvinnor /women 1 100 731
År 1800 2 347 303  
Kvinnor /women1 226 685
År 1850 3 482 541
Kvinnor /women 1 795 293
År 1880 4 565 668
Kvinnor / women 2 350 425
År 1900 5 136 441
Kvinnor / women 2 630 005
År 1950 7 041 829
Kvinnor /women 3 535 387
År 1980 8 317 937
Kvinnor /women 4 198 115
År 1990 8 590 630
Kvinnor/women 4 346 613
År 2000 8 862 000
Kvinnor / women 4 820 000
För år 2000 är siffrorna
uppskattade.
Figures of year 2000 are estimated.
 
Länk till Statistiska centralbyrån SCB
Link to the Swedish Bureau of Statistics
 

 

Uppgifter: Tabellverket och
Statistiska Centralbyrån
Source:Tabellverket och Statistika centralbyrån

TILL: SVENSKA NOBELPRISTAGARE
TO: SWEDISH NOBEL PRICE WINNERS
 
 
 

Sweden in English

Sverige är det största av de fem nordiska länderna. Det är en avancerad industrination och en av världens ledande producenter av timmer. Jordbruket har hög mekaniseringsgrad.

Skogar täcker 60-70% av landets yta.
Kebnekaise är med sina 2111 m (6926 ft) Sveriges högsta berg.

Namnet Sverige kommer av Svitjod som betyder Svearnas folk.
Omkring 900 talet var Svea rike etablerat.

Numer är Sverige en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt styrelseskick.

Statschef är Kung Carl XVI Gustaf med representativ funktion.
År 1976 blev Silvia Sommerlath Sveriges drottning .
Kronprinsessan Victoria föddes 1977.

Regeringschef är statminister Fredrik Reinfeldt (moderaterna)

Befolkning ca 9 miljoner.
Sveriges huvudstad är Stockholm.


Konungariket Sverige

Styrelseskick:
Parlamentarisk demokrati - Riksdagens 349 ledamöter tillsätts efter resultatet av allmänna val var 4:e år, för närvarande representerar de sju partier. Regeringen verkställer riksdagens beslut via departementen. Regeringen skall styra landet i enlighet med riksdagens auktoritet. Den svenska regeringen består av statsministern och de av statsministern utsedda minisitrarna.

Sveriges tre demokratiska nivåer

Sverige har tre styrelsenivåer.
På den nationella nivån styr riksdagen, parlamentet.
Styrelsen på den regionala nivån utgörs av landstingen. Kommunerna och deras styrelse ansvarar för den lokala nivån. Styrelsen av samtliga tre nivåer är demokratiska och ledamöter tillsätts genom allmänna val vart fjärde år. Fördelningen mellan landstingens och kommunstyrelsernas ansvarsområden innebär att landstingen handhar uppgifter som är av allmängiltig karaktär, t.ex. hälso- och sjukvård. Skolor och äldrevård tillhör kommunernas ansvarsområden.

Länk till Sveriges riksdag

Länk till Sveriges regering

Länk till kungliga hovet

Sweden is the largest of the five
Nordic Countries. It is an advanced industrial nation and one of the World´s leading producers of Timber. Agriculture is highly mechanized.

Forest covers about 60 - 70 % of the land.
The highest point is Mount Kebne, Kebnekaise 2111 m (6926 ft).

The name Sweden comes from Svitjod, meaning "Svearnas folk" (the People of Svea Rike)
About AD 900 was Swedens political unification "Svea Rike" completed.

Nowadays Sweden is a Constitutional Monarchy with a parliamentary form of government.
-The King Carl XVI Gustaf is the Head of State with representative duties.

Silvia Sommerlath becam the queen of swden in 1976.
The Crownprincess Victoriawas born in 1977.
Head of the government and the Prime Minister of sweden is Fredrik Reinfeldt (moderaterna)

Population: about 9 miljon.
Capital: Stockholm

The kingdom of Sweden

System of goverment:
The Riksdag has one Chamber with 349 members. The members are chosen every four years in general elections and at present they represent seven parties. The Government implements the Riksdag's decisions through the ministries. The Government ought to govern the nation subject to the higher authority of the Riksdag.
The Swedish Government consists of the Prime Minister and the ministers appointed by the Prime Minister.

Sweden's three democratic levels

Sweden has three levels of government. At the national level there is the Parliament, Riksdagen, at the regional level there are the County Councils, landstingen. At the local level there are the municipalities, kommunstyrelserna. Committees of Parliament, County Councils, and Municipalities are democratic and the members are elected every fourth year.

The division of responsibility between the municipalities and the County Councils is that the County Council should handle tasks that require a larger population base. Health and medical care is the most typical example. The school system and and the elderly care are municipal tasks.


Link to Riksdagen, the Swedish Parliament

Link to the Swedish Government

Link to the Royal Court of Sweden
 

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2005
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2005