Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655
Närke

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2005
 

 

Er hemsida eller webbutik beställer ni hos oss
• Webdesign
• Uppdateringar
• 1:a hjälpen
Ring eller mejla swedensite.net!

 

 

 

Landskapsblomma
Provinceflower
Gullviva
(Primula veris)
Den virtuella floran Gullviva

Landskapsdjur
Province animal
Hasselmus
(Muscardinus avellanarius)

Landskapsfisk
Province fish
Benlöja
(Alburnus alburnus)


Landskapssten
Province mineral
Dolomitmarmor


Landskapsfågel
Province bird
Gulsparv
(Emberitza citrinella)


Landskapssvamp
Province mushroom
Stolt fjällskivling
(Lepiota procera)

Landskapsinsekt
Province insect
Vassmosaikslända
(Aeshna serrata)

Sevärdheter:
places of interest:

Svampen

 

Vattentornet i Örebro är berömt och kallas svampen på grund av sin form.
Arkitekt Sune Lindström.

The famous watertower of Örebro is because of its shape called the muschroom "Svampen" in Swedish.
Architect Sune Lindström.
 
Örebro.se Svampens hemsida
Utsikt från Svampen
Svampens like i Riyadh Saudiarabien 
 

Örebro slott
Örebro slott anlades under 1200-talet och byggdes ut under Vasatid.

Örebro Castle dates back to the 13th century. The castle was enlarged during the Vasa dynasti.
Externa länkar
External links
Örebro slott
Nerikes allehanda Webbkamera
 
 

Fagertärn i Tiveden
Fagertärn i Tiveden är växtplats för den röda näckrosen Nymphae rosea. Den hittades år 1856.

The red water-lily Nymphae rosea was found in 1856 in the small lake Fagertärn in Tiveden.
Sevärdheter
Places of interest
Turistinfo Närke 
Touristinfo Närke
Askersund,se
Bergslagsporten
Boo herrgårdslandkap
Brevens bruk bruksidyll
Smorgasbord turistbyråer i Närke
Runstenar i Närke
Närke Big-city life and historical heritage eng
 
Fagertärn
The home of Nymphea ruba
Hallsberg Norrby domarringar
Kilsbergen Fritidsområden
Laxå.se
Riseberga kloster
Örebro.se Åstaden
Örebro länsmuseum
 

 

Bilder, vänligen se Notisa Swedensite media
Pictures, Please see Notisa Swedensite media

Berömda personer
Famous persons
Engelbrekt Engelbrektsson
Motståndman Nationalhjälte
(1390-1436)
Externa länkar
External links
Berättelsen om Engelbrekt 
Geocities artiklar om Engelbrekt
 

 

Hjalmar Bergman
(1883-1931)

Dramatiker och författare. Skapade i sitt författande fantasistaden Wadköping. Han förnekade att Wadköping i verkligheten var Örebro.

Hjalmar Bergman
(1883-1931)
Dramatist and author. Within his writing he created the imaginary fantasy town Wadköping. But he denied that Wadköping in the reality was Örebro.
Externa länkar
External links
Hjalmar Bergman museet
Runeberg projektet Hjalmar Bergman
Wikipedia Hjalmar Bergman
Susning.nu Hjalmar Bergman
Hjalmar Bergman teatern i Örebro


Cajsa Warg
(1703-1769)
Anna Christina Warg berömd kokerska och författare. Föddes i Örebro som dotter till en rådman.
Hon blev berömd sedan hon utgivit sin kokbok "Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimmer" år 1755.
Bilden är hämtad ur kokboken.

Cajsa Warg
(1703-1769)

Anna Christina Warg famous cook and writer was born in Örebro. Her father was a member of the magistates court.
In 1755 she published her cookbook "Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimmer" The picture was published in her cookbook in 1755.
Externa länkar
External links 
 
Kajsa Wargs kokbok 
Kokerskan Kajsa Warg  
Mitt Nerike Kajsa Wargs födelsehus 
Projekt Runeberg Kajsa Warg 


Nyttiga länkar
Useful links
 
Wikipedia Närke
Susning.nu Närke
Länstrafiken Örebro län
Örebro Flygplats
Örebro travet
Länsbiblioteket
Genealogi Nättidningen Rötter Närke
Folkdräkter fråm Närke
Mitt Nerike Närkes socknar förr och nu
Runeberg Projektet Närkesbeskrivningar
Arkivcentrum Örebro
Örebro Universitetsbibliotek
Örebro universitet
Fiskevattensguide för Närke
Närkes ornitologiska förening
Mixmax Närke
Kanotleder i Närke
Närkes Friidrotts förbund
Nerikes Allehanda
TV4 Region
SR Örebro
SVTTvärsnytt


Beskrifning på pepparkakor återfunnen ur Lovisa Ulrika Mörners arkiv ingående i Esplunda arkiv Hon var född Horn och levde 1751-1823. Ingick år År 1772 äktenskap med hovmarskalken Carl Gabriel Mörner.

Receptet i original och transkript
Riksarkivets serie månadens dokument December

Til et stop honing tages 25 ägg wilka wispas 1 timma. Medan det sker kokas honingen och skummas wäl, och står sedan tils han blir wäl kall. När han då är wäl skumad lägges krydderna uti som består uti mycket Canel, Cardemummor, pommerans skal, hälst syltade men annars torra, Sucat, och skållade mandlar. Är honingen då wäl kall slås den uti de wispade äggen, som sedermera wispas en timma. Dertil röres 4 skålpund gott wettemiöl, med en förläggar sked sakta ofwan uppå. Til slut giör man låder af Cardus papper som smörjes med smör, och slås half fulla af degen. Sättes sedan uti en lagom warm ungn med tegelstenar emot låderna.

NB är miölet så gott som på Boseholm tages något mindre. Detta kan och giöras af et halft stop honing."

stop = ca 1,3 liter
skålpund = ca 0,425 kg
karduspapper = ett enklare, grovt, gulbrunt omslagspapper

Sverigekarta
Map of Sweden

Närke
(markerat med gult)
(yellow marking)

Area:

4 122 km2 land.
4 122 sq km of land.

Landskapet Närke omfattar delar av Västmanlands län och Örebro län.

Närke is a part of the counties Västmanlands län and Örebro län.


 
Se även Örebro län
Please visit also Örebro county

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2005
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2005