SWEDENSITE
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655

AUGUST MALMSTRÖM

Han som målade "Grindslanten"
He who painted "Grindslanten"

 
SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Home
Index
Landskap & Län
Provinces & Counties
Swedenshop
Grindslanten konstmarknad
Grindslanten artmarket
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 1999-2003
 

 

 

August Malmström 1829-1901


AUGUST MALMSTRÖM – TORPARSONEN SOM BLEV KONSTPROFESSOR.

[In English]

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK
BILD: BJÖRN SÖDERBERG / SWEDENSITE
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV SWEDENSITE-SOUTHHILL COPYRIGT 2003

August Malmström föddes i torpet Nubbekullen, Västra Ny socken i Östergötland den 14 oktober år 1829. Västra Ny var en gammal kulturbygd med dokumenterad historisk anknytning till gamla stormannaätters verksamhet.

Herresäten och torp visade på områdets sociala skiktning. Rikedom och fattigdom fanns sida vid sida.

Familjen Malmström kom ursprungligen från Stora Malms socken i Södermanland. Det var August Malmströms farfar som bytte namnet Andersson mot Malmström och som flyttade till Östergötland.

August Malströms fader Anders Gustaf Malmström var ornamentsnickare och försörjde sig på att tillverka vackra möbler. Han utförde även kyrkoinredningar. Efter giftermål med Brita Stina Håkansdotter bosatte sig paret på torpet Nubbekullen som hade fått just det namnet efter som där hade tillverkats spik och nubb.

Paret fick tre barn och tog även hand om en yngre halvsyster till Anders Gustaf. Äldste gossen fick namnet Andres och andre gossen var Johan August som med tiden skulle bli berömd konstnär. En flicka Augusta Charlotta levde bara i sex år.

Sönerna fick tidigt hjälpa fadern med försörjningen. Johan August var särskilt begåvad och sålde tidigt konstnärliga alster till brunnsgästerna, vilka besökte Medevi brunn som var beläget i trakten av Nubbekullen.

Johan August fick dock utstå en hel del avund från jämnåriga som tyckte att den konstnärliga verksamheten var ett utslag av högfärd.

August Malmströms far lät Johan August studera för en av traktens få utbildade konstnärer vid denna tid, Nils Andersson. År 1849 sålde Anders Gustaf Malmström sin enda oxe för 27 riksdaler som han gav Johan August för att denne skulle studera konst vid Akademien i huvudstaden Stockholm. Efter några svåra år i Stockholm fick August Malmström stipendier som medförde att han kunde studera oljemåleri utomlands. Han reste år 1856 till Düsseldorf i Tyskland där han målade den tavla som blev hans konstnärliga genombrott nämligen "kung Heimer och Aslög".

Mor Brita Stina fick inte uppleva sonens triumf eftersom hon dog år 1855. Anders Gustaf dog året därpå.

Efter Düsseldorf fick August Malström resa till Paris. Tiden 1859-60 vistades han i Italien. Efter ännu en tid i Paris återvände August Malmström till Sverige där han så småningom blev professor vid konstakademien under den stormiga opponenttiden.

August Malmströms mest berömda målning blev inte något av hans vidlyftiga fornnordiska konstverk utan tavlan "Grindslanten". De starka gossarnas kamp om den fattiga skärven blev en ikon för de värderingar som sammanfattades i begreppet folkhemmet.

August Malmström dog barnlös år 1901.

AUGUST MALMSTRÖM – THE SON OF A POOR SWEDISH CROFTER WHO BECOME A FAMOUS ARTIST AND PROFESSOR OF ART

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK
BILD: BJÖRN SÖDERBERG / SWEDENSITE
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV SWEDENSITE-SOUTHHILL COPYRIGT 2003.

August Malmström was born in a small place called Nubbekullen in Västra Ny socken in Östergötland, Sweden, oktober 14th in the year of 1829. Västra Ny was situated in the historical important district of Sweden there the culture flourished in early times.

The frequent occurence of manors castles and poor mans huts revealed the social structure of the district there wealth and poverty existed side by side.

The ancestors of the Malmström family came originally from Stora Malms socken in the Swedish province Södermanland situated in the center of Sweden.

August Malmström's grandfather changed the very common family name Andersson to Malmström and moved with his family to another Swedish province called Östergötland.

The father of August Malströms named Anders Gustaf Malmström was a skilled joiner and craftsman. He was specialized in churchdecorations and producing furniture for the local market. He married Brita Stina Håkansdotter and they settled down in the small plot called Nubbekullen. (Nubbekullen had got the namne nubbe because a special kind of small nails was manufactured in the district.)

The couple got three children and fostered young half-sister of Anders Gustaf. The oldest son was called Anders and the second son was called Johan August. He was the one which in the future become a famous artist. A girl was also born in the family. Her name was Augusta Charlotta. She died only six years old.

Both the sons had to work with their father from ealy age Johan August was especially skilled and started his own business,selling small paitings to the visitors of the near by situated healthresort Medevi brunn.

Johan August experienced a great deal of envy from other children . A poor crofters son wasn´t supposed to entertain artistic ambitions

August Malmströms father allowed his son to have paintinglessons. His teacher was one of or maybe the one and only professionally educated paintingartist in the neighbourhood in this time Nils Andersson.

In the year of 1849 Anders Gustaf Malmström made up his mind and sold his only ox for the sum of 27 riksdaler which he gave to Johan August in order to give him means to study in the Academy of art in Stockholm

May difficulties lay ahead of the young August Malmström but after som really hard years he finally got the scholarships that he needed to compleate his education with oilpaintingstudies.

He went in 1856 to Düsseldorf in Germany. He painted there the painting which gave him his first artistcal breakthrough "King Heimer och Aslög".

His mother Brita Stina never got the chance to experience the triumf of her son; She died in 1855. Anders Gustaf died a year later.

After his time in Düsseldorf August Malmström went to Paris. In 1859-60 was he staying in Italien. He spent one more time in Paris and returned threafter to Sweden there he was appointed professor of the artacademy in Stockholm during the dynamic "opponenttime".

August Malmströms most famous paiting was "Grindslanten". The paiting shows at typical motiv from the 19th century Sweden.

August Malmström died unmarried and without children 1901.
 


 

Tavlan Grindslanten är ett av Sveriges mest välkända och omtyckta konstverk

Den målades av prof. August Malmström.

Grindslanten one of the most wellknown paintings in Sweden.

Painted by August Malström in the 1880's

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved. 

 

 

En svensk tomte tecknad av August Malmström år 1867 för prinsessan Lovisas album. Prinsessan Lovisa var Karl XV Gustavs dotter. Prinsessan Lovisas album var en bröllopsgåva som överlämnades i samband med hennes äktenskap med den danske kronprinsen. Hon blev sedermera Danmarks drottning.

Swedish "tomte" housealf

Drawing made by August Malmström in 1867. It was specially made for a collection called "The pricess Lovisas album" which was a wedding gift specially made for the daughter of the swedish king Karl XV Gustaf. Lovisa later became the queen of Denmark.

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved. 

 

 

August Malmströms handstil.

August Malmströms "in his own writing" 

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved. 

 


Barnalek
Xylografi av August Malmström 1860-talet.

Children and childrens play
August Malmström xylografi 1860's.

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved. 

 

  

Kung Heimer och Aslög
Målning av August Malmström 1850.

King Heimer and Aslog
Painting by August Malmström 1850.

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved.

 

 

Xylografier av tavlan Grindslanten publicerades i många av 1800-talets tidningar och veckotidningar. Bilden blev mycket populär och känd.

Xylograi from 1886. The painting Grindslanten was published in a xylografic edition in many papers and magazines. The picture therefore gained a widly spread popularity.

Copyright 2003 I Söderberg Swedensite-Southhill. All rights reserved.

Tillbaka till / Back to Gallery

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2003
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2003