SWEDENSITE
© swedensite 2004 e-mail: red2@swedensite.com

Ambassader som förättar vigslar

perform marriages ceremonies


Information för vigsel på svensk ambassad.
Information concerning marriage in Swedish embassies.

Reservation för ev fel
Resevation concerning information. Please contact the embassies in order to update information.
Info gällande vigsel utomlands, Svenska kyrkans websida.
Information concerning marriage abroad, Swedish Church website.Svenska bröllop

I gamla vikingatider var äktenskapet inte en privatsak gällande delad kärlek mellan man och hustru. Äktenskapet förenade inte bara man och hustru utan även två ätter. Det var inte ovanligt att framstående män hade mer än en hustru eller konkubiner kallade frillor.
Under medeltiden utförde den romersk katolska kyrkan vigselceremonierna. Då lovade man och hustru att vara varandra trogna i liv och död inför Gud prästen och släkten. Livet tillsammans som man och hustru - inte själva ceremonien - var det heliga sakramentet.

Under 1500-talet inträffade reformationen i Sverige. Fortfarande var kyrkan ansvarig för vigselceremonierna men samhället var i ökande grad inblandad i giftermålets olika processer. Man och hustru lovade inför Gud och den lokala församlingen att älska och ära varandra tills döden skiljde dem åt. Deras huvuduppgift som äkta par var att stödja och uppfostra en ny generation.

Se bröllop

Swedish Marriages

In the past in the old vikingage the marriage wasn't a private matter concerning shared love between husband and wife. The marriage also connected two family-klans. Prominent men some times had more than one wife or concubines called frillor.
In the Middle Ages the roman catholic church performed the marriages ceremonies. Then man and wife promised to be faithful to each other in life and death before God and the priest and family members. The life of man and wife - not the ceremony - was the holy sacrament.
In the 16th century the reformation took place in Sweden. Still the church performed the marriages ceremonies. But the society was increasingly involving in the marriage process.
Man and wife promised before God and the local parish to love and honour each other until death separated them. Their main task as a married couple was to support and educate a new generation.

See marriage

 


Medeltida bröllop
Wedding in the Middle Ages.Vigselceremoni under 1500 talet. Wedding ceremony in the 16th century.

 
Vigselceremoni under 1700-talet.
A weddingceremony in the 18th century.
 
Vigselceremoni under 1800-talet.
Wedding ceremony in the 19th century

Text Inger Söderberg-Lidbeck ©, bild bearbetning Björn Söderberg ©

Svenska Ambassader som förättar vigslar Swedish Embassies with legal right to perform marriages ceremonies

Sveriges ambassad i  Abuja Nigeria
Swedens embassy in Abuja Nigeria
Sveriges ambassad i Ankara Turkiet
Swedens embassy in Ankara Turkey
Sveriges ambassad i Addis Abeba Etiopien
Swedens embassy in Addis Abeba Ethiopia
 
Sveriges ambassad i Bangkok Thailand
Swedens embassy in Bagkok Thailand
Sveriges ambassad i Brasilia Brasilien
Swedens embassy in Brasilia Brazil
Sveriges ambassad i Dar es Salaam Tanzania
Swedens embassy in Dar es Salaam Tanzania
 
Sveriges ambassad i Hanoi Vietnam
Swedens embassy in Hanoi Vietnam
Sveriges ambassad i Harare Zimbabwe
Swedens embassy in Harare Zimbabwe
Sveriges ambassad i Kairo Egypten
Swedens embassy in Kairo Egypt
Sveriges ambassad i Lissabon Portugal
Swedens embassy in Lissabon Portugal
Sveriges ambassad i Madrid Spanien
Swedens embassy in Madrid Spain
Sveriges ambassad i Managua Nicaragua
Swedens embassy in Managua Nicaragua
Sveriges ambassad i Maputo Mocambique
Swedens embassy in Maputo Mocambique
Sveriges ambassad i Nairobi Kenya
Swedens embassy in Nairobi Kenya
Sveriges ambassad i Paris Frankrike
Swedish embassy in Paris France
Sveriges ambassad i Peking Kina
Swedens embassy in Bejing China
Sveriges ambassad i Rabat Marocko
Swedens embassy in Rabat Marocco
Sveriges ambassad i Riyadh saudiarabien
Swedens embassy in Riyadh Saudi Arabia
Sveriges ambassad i Seoul Syd Korea
Swedens embassy in Seoul Republ of Korea
Sveriges ambassad i Tel Aviv Israel
Swedens embassy in Tel Aviv Israel
Sveriges ambassad i Tokyo Japan
Swedens embassy in Tokyo Japan
   
Till Ambassader  To Embassies    
Home Top Back to topics

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2004
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2004